We zijn weer begonnen

We zijn weer begonnen

Beste biljartliefhebbers,

Vanaf  27 augustus zijn we weer begonnen met biljarten en voor 10 september staat de jaarvergadering gepland. Het biljarten zal wel volgens een aantal regels moeten gebeuren zodat we allemaal veilig ons kunstje kunnen vertonen. Er is een protocol opgemaakt die ook tijdens de biljartavonden op de tafels ligt, iedereen heeft die ook via mail gekregen. Probeer hier aan te houden al zal het soms moeilijk zijn maar als we er allemaal omdenken kunnen we op een veilige manier biljarten.

Bij deze ook een link naar het protocol van de KNBB

Protocol verantwoord Biljarten